BDSM gay

Vzrušují Vás, Vašeho partnera anebo vás oba erotické hrátky, při kterých si užijete trochu bolesti, trochu násilí, svazování, bičování nebo jiné mučení a trestání, trochu dominance nebo naopak submisivity?

Představovali jste si někdy, jaké by to asi bylo, kdybyste při sexuálních hrátkách mohli použít trochu násilí, anebo kdyby naopak bylo násilí použito na Vás? Vzrušuje a láká Vás takové pomyšlení? Pak vyzkoušejte BDSM.

Co je to BDSM?

Pod zkratkou BDSM se skrývá několik slov:

  • Bondage (poddanství, přeneseně svazování) a Disciplína
  • Dominance (nadřazenost) a Submisivita (podřazenost)
  • Sadismus (erotická touha působit bolest) a Masochismus (erotická touha cítit bolest)

Praktiky BDSM jsou postaveny na erotických hrách, kdy se jedna osoba staví do role dominanta (nadřazeného) a druhá do role submisiva (podřazeného). Dominant submisiva zcela ovládá, rozkazuje mu, ponižuje jej a vyžaduje od něj naprostou poslušnost a disciplínu. Pokud není** submisiv** poslušný, pak přichází trest.

Pravidla BDSM

Je nutné podotknout, že BDSM vyžaduje, aby obě osoby své role hrály zcela dobrovolně, v opačném případě se jedná o sexuální násilí a tedy trestný čin.

BDSM má svá pravidla. Kromě naprosté dobrovolnosti jde o to, že násilí a ponižování, které dominant činí submisivovi, mu nesmí způsobit zranění anebo trvalé následky a to nejen po stránce fyzické, ale ani duševní. Způsobování fyzické bolesti a ponížení je naopak oboustranně žádoucí.

Pokud si chcete BDSM vyzkoušet, je důležité dopředu domluvit pravidla, co ještě snesete a co už ne. BDSM totiž může zahrnovat i takové praktiky, jako je močení nebo kálení dominanta na submisiva, nucení submisiva k olizování podpaží, nohou anebo záchodové mísy, způsobování silné bolesti například vytahováním či svazováním pohlavních orgánů, fackování, bičování apod.

Ne vždy ale musí být BDSM takto na hraně. BDSM se dělí na hard (tedy tvrdé) a soft (tedy měkké). Hard verzi si vychutnávají ti, pro něž jsou BDSM praktiky prakticky nepostradatelné k sexuálnímu vzrušení, zatímco měkčí verzi, která není tak bolestivá a nehygienická, dávají přednost jedinci, pro nějž je BDSM jakési zpestření sexuálního života, ale nikoliv nutností.

Role v BDSM

V BDSM jsou jen dvě role – nadřazený a podřazený, přičemž preferujete-li skupinové** erotické hrátky**, je jedno, kolik osob převezme roli podřazeného a kolik nadřazeného. Můžete si vyzkoušet verzi, ve které více kluků ovládá jednoho submisiva, anebo naopak jeden dominant ovládá dva nebo více submisivů. Anebo můžete být dva na dva apod.

Jsou role v BDSM předem dané? U některých jedinců nepřichází v úvahu, aby hráli jinou roli, než která je pro ně přirozená a která je nejvíce vzrušuje. Mnoho příznivců BDSM však nenamítá nic proti tomu, když si mohou role submisiva a dominanta občas prostřídat.

BDSM erotické pomůcky

Nezbytnou součástí BDSM jsou pomůcky jako pouta, obojek na krk, důtky, bičíky, plácačky, roubíky, anální dráždidla nebo svorky na bradavky či na genitálie, případně i nějaká konstrukce či hrazda, k níž se submisiv připoutá za ruce nebo i za obojek, aby zůstal stát a zároveň byl znehybněn. Můžete však použít třeba i to, co najdete doma – provaz na svazování (volte na dotek jemnější provaz, který neodírá kůži) anebo svíčku na kapání horkého vosku na kůži. Svorky zase snadno nahradí kolíčky na prádlo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5463 (gaymagazin.cz#169)


Přidat komentář