Proč se homosexuálové rozvádějí?

Homosexuální vztah je vztah jako každý jiný. Dva lidé stejného pohlaví se do sebe zamilují a mají-li zájem, můžou uzavřít registrované partnerství. Co ale dělat, když jim to ve vztahu přestane klapat? Nabízí se rozvod. Proč se homosexuálové rozvádějí?

Co je registrované partnerství

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví, které vzniká projevem vůle těchto dvou osob. Ten je činěn formou souhlasného, svobodného a úplného prohlášení dvou osob stejného pohlaví a tom, že spolu vstupují do partnerství. Svazek mezi homosexuály se uzavírá před matrikářem, který se jich ptá, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Než učiní prohlášení, pak musí oba dva uvést, že jsou známy všechny okolnosti vylučující vstup do partnerství. Po tomto společném prohlášení se sepíše protokol, který podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář a případně tlumočník, pokud je jeho přítomnost u obřadu nutná. Partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství.

Kdo může uzavřít registrované partnerství?

Registrované partnerství může uzavřít každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje. Podmínkou je, aby minimálně jeden z dvojice byl občanem České republiky. Registrované partnerství nemůžou uzavřít sourozenci nebo jiní příbuzní v pokolení přímém, dále osoby, které dosud nedosáhly věku 18 let, ten, kdo nemá způsobilost k právním úkonům nebo osoba, která již dříve uzavřela manželství.

Proč se homosexuálové rozvádějí?

Stejně jako v běžném manželství to může začít po čase skřípat u registrovaného partnerství. Důvody jsou různé, stejně jako mezi osobami opačného pohlaví. Není důvod pohlížet na homosexuály jinak, než na osoby opačného pohlaví. Jde o naprosto stejné lidi, kteří jsou pouze jinak orientovaní. Proto i oni mají běžné problémy, běžné starosti a rozdílné názory na věc, jak tomu bývá mezi mužem a ženou. Homosexuálů se rozvádí stále více. Je to dáno tím, že jich také stále více uzavírá partnerství. Během dvou let od platnosti registrovaného partnerství jejich počet překročil 500 a tento počet i nadále stoupá. Jaký je důvod rozpadu partnerského vztahu? Důvodů může být hned několik, stejně jak tomu bývá v manželství. Mezi nejčastější příčiny rozpadu registrovaného partnerství patří nevěra. Nevěra je vůbec velmi častým jevem u homosexuálů, neboť jsou ve většině případů nestálí. Častokrát vztahy však končí ne proto, že by muž svou nevěru tajil a druhý partner mu na ni přišel a ukončil vztah, ale proto, že ten, kdo podvádí má potřebu přesídlit k novému partnerovi, a nechce již dále setrvávat ve vztahu, který ho přestal bavit a který ho nenaplňuje. Proto sám ukončuje dosavadní vztah a začíná vztah nový.

Sňatek jako jeden velký omyl

Někteří homosexuálové teprve po uzavření registrovaného partnerství zjišťují, že se k sobě jako partneři nehodí, a že uzavření sňatku byl velký omyl. Ne každý je zrozený k tomu, aby měl jednoho partnera, a od sňatku se staral o domácnost a vracel se k jednomu partnerovi. Jak jsme již řekli, partnerství pro homosexuály znamená to samé co manželství pro heterosexuály. A důvody pro rozvod jsou naprosto stejné.

Jak probíhá rozvod?

Rozvod mezi homosexuály probíhá u soudu. Rozvodové řízení je u homosexuálních svazků o to snazší, že se zde neřeší péče o děti. Homosexuálové se dohodnou na majetkovém vypořádání. Soudní rozhodnutí nabere platnost v okamžiku, kdy si oba partneři převezmou soudní verdikt.

Jak často se homosexuálové rozvádějí?

V Česku se doposud rozvedl malý počet homosexuálních a lesbických párů. Jeden z těchto párů se rozvedl pouhých 5 dnů po uzavření registrovaného partnerství. Ve světě jsou však rozvody homosexuálních párů častější. I tak se však jedná o mizivé procento těch, kteří do registrovaného partnerství vstoupili. V Americe se jedná o dvě procenta homosexuálních párů, které se již stihli rozvést, na rozdíl od heterosexuálů, kterých se v Americe rozvádí téměř 50 procent.

Proč se homosexuálové téměř nerozvádí?

Příčinu je možné hledat v krátké době, protože registrované partnerství je novým institutem, který dosud nevyužilo mnoho dvojic, přesto že jejich počet neustále roste. Vzhledem k tomu, že se o homosexuálním partnerství nedá říct, že by bylo pevnější a stabilnější než klasická manželství mezi mužem a ženou, bude krátkost institutu logickým řešením.

Čím se liší manželství homosexuálů od heterosexuálů

Soužití dvou lidí vyžaduje respekt, lásku, ochotu, pomoc. A je jedno, zda se jedná o soužití dvou mužů nebo muže a ženy. V tomto případě je nesmyslné vyhledávat srovnávat statistiky, protože jak jsme již uvedli, homosexuálních párů v registrovaném partnerství je mnohem méně a také proto, že registrovaná partnerství jsou u nás povolena pouze krátkou dobu. Lze však předpokládat, že s plynoucí dobou se bude zvyšovat i počet rozvodů. Homosexuální partnerství se od heterosexuálního svazku přesto odlišuje. Homosexuálové to mají v životě mnohem více složitější. Musí si nejprve sami přiznat, že jsou odlišně orientování a musí se s tím naučit žít. Společnost jim mnohdy hází klacky pod nohy a homosexuálové si pak možná i víc váží partnerství, neboť si ho museli prosadit ve společnosti a také proto, že pro ně mohlo být podstatně těžší najít si partnera, než je tomu u osob opačného pohlaví. Heterosexuálové berou jako samozřejmost uzavřít manželství oficiální cestou, homosexuálové se za toto právo dlouze rvali a bojovali za něj, proto je pro ně manželství důležitější.

Co mají společného homosexuální a heterosexuální svazky?

Páry homosexuální i heterosexuální toho mají hodně společného. Oba z dvojice by se měli vyznačovat mírou respektu, projevy lásky, úcty a ochotou ke kompromisům, které jsou v každém vztahu tolik nutné, navíc v manželství ještě o to víc. Pokud se něčeho z toho v manželství, ať už homosexuálním nebo heterosexuálním nedostává, pak začne docházet ke konfliktům. Naštěstí v případě trvalých neshod a nespokojenosti existuje možnost, jak trápení jednoho či obou lidí ve svazku ukončit a tím je rozvod. Pokud se domníváte, že homosexuální páry to mají v manželství usnadněné, protože se jedná o stejné pohlaví a tudíž mají na věc stejný či podobný pohled, není tomu úplně tak. V homosexuálních párech nezastávají oba muži stejné role, ale mají je rozdělené stejně jako muž a žena v** běžném manželství.** Proto ani věci nevnímají stejně a ani na ně stejně nereagují.

Závěr

Pokud bychom si chtěli odpovědět na otázku, proč se homosexuální páry rozvádějí, pak si odpovězme na otázku, proč se rozvádějí heterosexuální páry. Odpovědi budou totiž totožné, nebo alespoň velmi podobné. Nehledejme v homosexuálním manželství jakoukoliv atrakci či něco nenormálního nebo neobvyklého. Jde o naprosto klasický svazek dvou milujících se osob, kterým zkrátka po čase jejich láska vyprchala.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5485 (gaymagazin.cz#173)


Přidat komentář