Homofobie, homofobní chování

Jestliže jste se ještě s výrazem a projevy homofobie nesetkali, patříte ke šťastlivcům. Homofobie totiž není jen tak nějakou fobií. Jedná se o odpor k homosexualitě. Homofobové dokážou homosexuálům připravit opravdu perné chvíle.

Vyjádření nesouhlasu s homosexualitou

Na vyjádření svého názoru má právo každý. Nikdy se nesejdou lidé se zcela zcela stejnými postoji, myšlenkami a přesvědčeními. Každý člověk je jiný a každý má právo se vyjádřit. Ovšem i při vyjadřování existují jisté hranice nastavené lidským rozumem. Homosexualita byla vždy často diskutovaným tématem – na veřejnosti, v soukromí, doma, na školách, v politice, zkrátka všude. Jedni ji tolerují, druzí naopak odsuzují. Ti, co ji odsuzují, tak mohou činit v tichosti, jde čistě o jejich vnitřní přesvědčení, nebo tak činí až příliš nahlas, což je ta nejhorší varianta. Bláhově si myslí, že svými hlasitými projevy a viditelnými činy změní svět, mávnou kouzelným proutkem, a najednou budou ze všech homosexuálů heterosexuálové. Takhle to ale nefunguje. Lidé, kteří k homosexuálům přistupují s odporem a opovržením, jsou označování jako homofobové.

Jaké jsou projevy homofobie?

Projevy homofobie mohou být různé. Homofobové své „oběti“ urážejí slovními nadávkami, či je ztrapňují a zesměšňují. Tyto způsoby vyjádření nesouhlasu s homosexualitou však ještě nepatří mezi ty nejhorší. Někteří homofobové pociťují svůj nesouhlas s homosexualitou tak silně, že jsou schopni homosexuála také fyzicky napadnout a způsobit mu zranění. Homofobové také často homosexuálně orientované lidi různými způsoby diskriminují. Účelně je vyhledávají, sledují je, chodí veřejně demonstrovat, a to například při různých setkáních gayů a lesbiček.

Homofobie ve škole

Homofobii mohou homosexuálové pociťovat také ve škole ze strany spolužáků - jsou šikanováni a utlačování. Nátlak ze strany spolužáků zapříčiňuje deprese, až sebevražedné myšlenky, a to zvláště pokud jsou tito lidé ještě ve fázi, kdy se plně neztotožnili se svou orientací. Homofobové jim tuto situaci mohou značně ztížit a oddálit jim tak proces takzvaného coming outu - procesu vnitřního akceptování vlastní homosexuality.

Co je vnitřní homofobie

Existuje také označení** vnitřní homofobie**. Vnitřní homofobii pociťují osoby, u nichž je možné, že by byly samy homosexuálně orientovány. Mají z této možnosti strach a snaží se ji popřít. Jedna z teorií tvrdí, že největšími homofoby jsou sami homosexuálové, kteří striktně svou homosexualitu odmítají, a tímto proti ní bojují. Bojují vlastně sami proti sobě.

Mezinárodní den boje proti homofobii

Mezinárodní den boje proti homofobii připadá na sedmnáctý květen. Toto datum bylo určeno podle dne, kdy byla v roce 1990 homosexualita vyjmuta z Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace. Prohlášení mezinárodního dne boje proti homofobii bylo uskutečněno evropským parlamentem, a to v roce 2006, tedy ne až tak dávno.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5496 (gaymagazin.cz#153)


Přidat komentář