Homosexualita a náboženství

Téma dotýkající se homosexuality a náboženství bylo vždy problematické, a s velkou pravděpodobností tomu nebude jinak ani v budoucnu. Některá náboženství přistupují k homosexualitě spíše s opatrností, jiná ji drsně zavrhují.

Postoje jednotlivých náboženství k homosexualitě

Každé** náboženství** přistupuje k homosexualitě trochu jinak. I když většina náboženství homosexualitu neschvaluje, existují rozdíly v jejich konkrétních postojích. Mnoho křesťanských kněží se například otázkám homosexuality raději vyhýbá, než aby se dostali do konfrontace s okolím.

Láska ke stejnému pohlaví podle islámu

Islám patří zajisté k jednomu z nejvíce diskutovaným náboženství světa. Tak, jako se křesťanství řídí učením Bible, řídí se islám Koránem. Islám neodsuzuje lásku mezi dvěma stejnými pohlavími, například mezi sourozenci. Tuto** bratrskou lásku** naopak schvaluje. Mezi dvěma stejnými pohlavími však nikdy nesmí dojít k sexuálnímu styku. Pokud by ke styku došlo, jedná se o porušení Koránu, jehož důsledek může být pro oba aktéry tragický. Tresty jsou praktikovány v závislosti na konkrétní islámské zemi. Mohou se různit. Tresty za homosexualitu se pohybují od peněžní pokuty, přes vězení, tělesné tresty, až po tresty smrti v těch nejradikálnějších oblastech. Jako přestupek proti morálce je homosexualita označována také v Egyptě.

Homosexualita a křesťanství

V případě** křesťanství** naštěstí nenarazíme tak tvrdě jako u islámu, avšak přívětivosti a pochopení se ve většině také nedočkáme. S největším vzdorem se setkáme u katolíků, kteří homosexualitu nepřipouští. Oproti tomu** evangelíci** jsou k homosexuálně orientovaným lidem vcelku tolerantní. V naší zemi však převažuje první skupina, tedy církev katolická. Není výjimkou, že svěří-li se věřící knězi se svým „problémem“, dostane se mu rady, že to je například jen pocit, nebo chvilková záležitost a jistě se to spraví. Stačí se jen modlit. Ošemetnou je také otázka homosexuálů, kteří jsou věřící a chtějí vstoupit do kněžského řádu. Téma mnohokrát diskutované a ze všech stran překrucované.

Biblický model rodiny

Biblický model rodiny je dobře znám jak věřícím, tak také ateistům. Bůh stvořil muže a ženu, aby společně plodili děti a dali základ rodině. Lidé, kteří vyrůstali v konzervativních křesťanských rodinách, kde jim byl tento model striktně vštěpován už od raného dětství, a poté zjistil, že je přitahuje stejné pohlaví, mohli zažívat pocit, že dělají něco špatného, něco, co se příčí bohu.

Homosexualita a judaismus

Není judaismus jako judaismus. Setkat se můžeme s judaismem ortodoxním, judaismem konzervativním či judaismem reformním. Tak jako existují různé formy judaismu, existují také jeho různé názory na homosexualitu. Judaismus ortodoxní homosexualitu striktně zavrhuje. Další dvě formy se už na problematiku homosexuality dívají tolerantněji. Umožňují homosexuálům stát se rabínem. Reformní judaismus navíc také schvaluje sňatky mezi homosexuály.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5494 (gaymagazin.cz#151)


Diskuze a zkušenosti

hzUTKXKANt | 12.11.2013 19:29
Re: Homosexualita a náboženství oooooooooxi...dn ginetai startos apo gay....ma pws s perase auto apo to myalo...oi gay einai ekswghinoi ..pane stn planhth tous strato...eleos...esy p to eipes..apo poion planhth eisai? gt mallon zeis stn kosmo tn diko s..meine ekei filarako einai kalytera gia olous


Přidat komentář