Adopce dítěte homosexuálním párem

Už jste se zamýšleli nad otázkou, zda byste souhlasili s tím, aby homosexuální páry mohly adoptovat dítě nebo byste raději výchovu dětí přenechali heterosexuálnímu páru? Také se ptáte, proč by mělo být dvěma ženám nebo mužům bráněno ve výchově dětí?

Homosexuálové a adopce dítěte

Otázkou, zda by** homosexuální páry** měly mít možnost adoptovat a vychovávat děti, se do současné doby zabývalo již mnoho odborníků, psychologů, poradců i obyčejných lidí. Názory jsou rozporuplné. Někteří jsou striktně proti, jiní naopak adopci homosexuálními páry podporují a nevidí na nic rozdíl oproti adopci páry heterosexuálními. Proč by nemohly dvě ženy, které se milují, nebo dva muži, jejichž svazek je pevný a plný lásky, adoptovat dítě, které si tolik přejí a kterému by mohli poskytnout tolik lásky, kolik si každé dítě zaslouží? Je pro dítě lepší vyrůstat v** dětském domově** s tetami, kde se mu nikdy nemůže dostat takové péče jako v klasické fungující rodině, nebo v rodině, kde je obklopeno láskou, něhou, pochopením, avšak nejedná se o klasický typ rodiny, nýbrž o rodiče stejného pohlaví? Děti v dětských domovech přes veškerou péči personálu citově strádají. O tom není pochyb. Vždyť jedna teta nemůže poskytnout lásku a péči 20 dětem tak, jak ji poskytnou dva rodiče dítěti jednomu, dvěma nebo třem. Odborníci by se možná měli zeptat právě dětí, které v dětských domovech vyrůstají, zda dají přednost i nadále životu v dětském domově, nebo zda by raději do úplné rodiny, kde jsou však rodiče stejného pohlaví.

Jaké jsou názory na adopci homosexuálním párem?

Jak jistě víte, názory jsou velmi různé. Vedle negativních postojů k tomuto** druhu adopce** existují i velmi pozitivní názory, které jsou pro všemi deseti, aby mohli homosexuálové adoptovat dítě. Proč by měli být lidé proto, že jsou orientováni na osoby stejného pohlaví, potrestáni tím, že nemůžou adoptovat a vychovávat dítě? Vždyť jak dvě ženy, tak i dva muži dokážou dát dítěti tolik lásky, porozumění a rodinného zázemí, které si každé dítě zaslouží. I** homosexuální páry** žijí přece plnohodnotným životem. Jedinou výjimkou je, že milují osobu stejného pohlaví. Pokud jim k maximálnímu štěstí chybí dítě, což se dá samozřejmě předpokládat, protože každá rodina je úplná až po příchodu dětí do rodiny, proč by jim měla být tato možnost odepřena? Samozřejmě, že se neustále traduje tvrzení, že dítě potřebuje maminku a tatínka, ale pokud nemá ani jednoho, a vyrůstá v dětském domově, nezaslouží si dvě maminky nebo dva tatínky?

Rodina nebo ústav?

Kde je dětem lépe? V rodině nebo v ústavu? A je jim lépe v úplné, ovšem nefungující rodině, kde jsou vystaveny násilí, stresu nebo nepochopení, nebo v rodině, kde jsou oběma rodiči milováni, mají zde pevné zázemí, pochopení, porozumění, lásku a absolutní podporu? Možná až po těchto otázkách a odpovědích by mohlo přijít na řadu to, zda se jedná o** rodiče homosexuální či heterosexuální**. Děti, které nejsou v dětství vychovávány v stabilním a milujícím prostředí tvořeném** matkou a otcem**, můžou být dle odborníků více ohroženi psychologickými problémy v situacích, kdy si utváření svou vlastní osobní identitu, než ti, kteří vyrůstají v harmonické rodině. Jak je to ale s dětmi, které vyrůstají v ústavech? Lidé by si měli uvědomit, že gayové i lesbičky jsou normální zdraví lidé, kteří také touží po rodině, po tom vychovávat děti a být dobrými rodiči. To, že vychovává** homosexuální pár** dítě, neznamená, že i dítě musí být v budoucnu homosexuálem, nebo že by mělo mít problémy se svou** genderovou identitou**. V zahraničí takový model rodin funguje bez problémů. Proč o něm nezačít pro začátek alespoň pozitivně uvažovat?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5507 (gaymagazin.cz#99)


Přidat komentář