Co je pasiv a aktiv?

Slyšeli jste o pojmech aktiv a pasiv, ale nedovedete si vysvětlit, co to znamená? Tyto pojmy jsou známé homosexuálům, kteří se sami řadí do klasifikačních skupin. Aktiv je ten, který je při sexu aktivní, pasivem je partner spíše submisivní.

Homosexuálové se sami řadí do skupin, které jsou známé jako aktivní, pasivní nebo versatilní. Heterosexuální lidé, kteří nemají s homosexuálním sexem žádné zkušenosti, by zřejmě ani nenapadlo, že se homosexuální partneři do takových skupin rozdělují a dle nich si i hledají své protějšky. Pro homosexuály je velmi důležité, kdo je aktiv a kdo pasiv. Zpravidla informace o příslušnosti k dané skupině zjišťují již při prvotní konverzaci, aby věděli, s kým mají tu čest a zda je pro ně tato osoba nadále přitažlivá a lákavá. Někteří nechtějí ztrácet čas s někým, kdo jim vlastně nemůže nic poskytnout.

Kdo je aktivní a kdo pasivní?

Při sexu je aktivní především ten, kdo má ochranitelské a dobyvačné tendence, přesně jako správný muž. Ten i svého partnera chce dobývat, chce ho ochraňovat a je tedy označován za aktiva. Ten z partnerů, který je submisivní a naopak chce mít pocit, že je chráněn, ten je spíše pasivní. Role aktivů a pasivů se můžou samozřejmě v průběhu času měnit. Jen málokdo vydrží být po celý život buď aktivem nebo pasivem. Je to téměř nemožné, ovšem i takové výjimky existují. Homosexuálové se zpravidla orientují k dané aktivitě či pasivitě dle nálady, dle současného partnerského vztahu, dle rozpoložení nebo životního období.

Je více aktivů nebo pasivů?

Pokud Vás také zajímá, k jaké skupině se řadí lidé, se kterými přicházíte do styku, do řečí, apod., a zjišťujete od nich tyto informace, jistě jste se setkali s podstatně více aktivy než pasivy. Nejpočetnější skupinou jsou ale versatilové, což jsou nevyhranění jedinci, kteří jsou při sexu jak rádi aktivní a hledají muže, který jim bude po vůli, tak také dokážou být rádi pasivní a čekají, co s nimi jejich partner provede. O versatily je největší zájem. Pokud se Vám totiž nějaký muž líbí, a vy máte vyhraněnou skupinu, kterou zastáváte, jistě si přejete, aby byl objekt Vašeho zájmu opačného vyznání. Jistě si v duchu zatleskáte, když zjistíte, že je muž jak aktiv, tak i pasiv. Vesratilitu je možné chápat i jako vlastnost sebejistých a vyrovnaných gayů. Každý by měl být schopen přijmout obě role. Někteří aktivové mají přímo odpor k představě, že by měli zastat pasivní roli, neboť to chápou jakýsi zásah do jejich těla. Někteří pasivové jsou pasivní jen proto, že jsou lenivý a tato role jim nadmíru vyhovuje.

Jak zjistit, kdo je aktiv a kdo pasiv?

Homosexuálové tyto informace zjišťují nejčastěji hned při prvním rozhovoru, aby věděli, na čem jsou. Zda jim může tento partner vyhovovat, nebo zda mají hledat dále. Většina partnerů inklinuje k jedné roli a hledá partnera, který zastává roli opačnou. Jestliže má někdo v úmyslu navázat dlouhodobý vztah, zřejmě by se neměl řídit pouze tímto rozdělením. Uvádí se, že jen jeden z patnácti homosexuálních vztahů, které trvají delší dobu, si zachovává se striktní rozdělení rolí. I přesto homosexuálové tuto otázku pokládají téměř vždy a očekávají, co se dozví. Pokud někdo inklinuje pouze k jedné roli, svou roli má jasně vyhraněnou a přes to nejede vlak, měl by to sdělit již při prvním kontaktu s člověkem, který o něj jeví zájem, nebo o kterého on sám jeví zájem, aby se předešlo případným problémům a nedorozuměním v blízké budoucnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5500 (gaymagazin.cz#60)


Přidat komentář