Co je to versatil?

Pánové, kdo z vás je při sexu aktivní a kdo pasivní? A kdo z vás je ve vašem vztahu dominantní, vy nebo váš partner? Anebo ve svém vztahu nemáte přesně vymezené role a nepřijde vám na tom nic divného?

Někteří chlapi chtějí být vždy tzv. nahoře, jiní naopak automaticky přebírají úlohu pasivní. Mezi gayi však není nejrozšířenějším přístupem k sexuálním rolím aktiv nebo pasiv, ale versatil.

Kdo je to versatil?

Pokud nedáváte při sexu vždy přednost pasivitě nebo aktivitě, ale svou úlohu rád střídáte, nebo je vám dokonce jedno, zda budete nahoře nebo dole, pak jste versatil. Jinými slovy, versatil nemá zcela vyhraněné preference, co se aktivity a pasivity při sexu týče. Mezi lidmi a někdy i mezi samotnými gayi se objevuje názor, že gay je vždy buď pasiv nebo aktiv, ale pravda je taková, že versatilové mezi gayi jednoznačně převažují.

Jste aktiv, pasiv nebo versatil?

Někteří gayové sice v aktuálním vztahu mohou přebrat buď aktivní, nebo pasivní úlohu, takže se zdá, že jsou v tomto ohledu jednoznačně vyhranění, ovšem v jiném vztahu mohou mít ti samí kluci úlohu právě opačnou, anebo své role běžně střídají i v rámci jednoho vztahu. To proto, že gay kluci si nejčastěji svou úlohu volí podle svého protějšku. V praxi to vypadá tak, že nahoře bývá obvykle ten z partnerů, který má silnější tendence k tomu být dominantní. Pokud ani jeden z partnerů není výrazně dominantní nebo submisivní, své role běžně střídají podle aktuální nálady a touhy.

Jak probíhá výběr sexuální role?

Býváte častěji aktivní nebo pasivní? Není zcela jasné, proč někdo chce být aktivní a druhý pasivní. Na toto téma je možné dlouze diskutovat a stejně nelze vyvodit jednoznačný závěr. Ovšem jedním z důvodů při výběru sexuální role bývá to, jak moc se vůči svému protějšku partner cítí dominantně. Pokud má jeden z partnerů silnější „nutkání“ převzít ve vztahu dobyvatelskou a ochranitelskou roli, pak ten samý partner obvykle přebírá taktéž aktivní úlohu při sexu. Ten z partnerů, který se naopak rád nechá „dobývat“ a ochraňovat, přebírá v posteli úlohu pasiva.

Versatilní gay

Nejčastěji ovšem gay páry nefungují na striktním vymezení aktivní a pasivní role, ale na** versatilním vztahu**. I ve versatilních vztazích může jeden z partnerů přebírat jednu z rolí častěji než tu druhou, ovšem nijak se nabrání, pokud se mají role obrátit. Studie provedené na toto téma prokázala, že nejčastěji fungují homosexuální páry na principu versatility a že právě takové páry mají obvykle nejdelší a citově „nejzdravější“ a vyrovnaný vztah. Naopak páry, které fungují na striktním vymezení aktivní a pasivní role, obvykle nevydrží příliš dlouho. Samozřejmě však mohou existovat i výjimky, kdy oběma partnerům přináší striktní vymezení rolí největší uspokojení a mohou být v takovém vztahu šťastní a spokojení i z dlouhodobého hlediska.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5503 (gaymagazin.cz#90)


Diskuze a zkušenosti

vsop | 30.03.2016 13:07
Dobre, ale ako je to vo vztahu M + M?


Přidat komentář