Gay prostituce

Prostituce tu byla, a dovolíme si říci, že svým způsobem i bude do budoucna. Řekne-li se prostituce, pak ji můžeme mít spojenou s děvami postávajícími u silnic, v průtazích aj. Ovšem, je tu i gay, homosexuální prostituce.

 

Sexuální služby tak nabízí nejen dívky, ženy, ale také chlapci a muži. A schválně jsme uvedli i chlapci. Prostituce není jen záležitostí dospělých. Bohužel není výjimkou spatřit chlapce, u kterých je již na první pohled patrné, že do plnoletosti jim ještě chybí nějaký ten rok. A nic na tom nemění to, či není nijak polehčující okolností, že zrovna u nás se s nezletilou gay prostitucí třeba nesetkáme.To, že však Vy sami jste neměli tu „čest“ vidět na vlastní oči prostituta, natož nezletilého prostituta, ještě není důkazem o tom, že zrovna ve Vašem městě není možnost si užít sexuálních radovánek za peníze. A nemyslíme tím erotické kluby a podobná zařízení.

Gay prostituce – důvody prostitutů

Jaké důvody vedou chlapce a muže k tomu, aby se tzv. nabízeli? Jsou snad sexuálně nevybití? Potřebují se oprostit od stereotypu? Mají potřebu se ukazovat? Důvody jsou poměrně prosté. Stěžejním důvodem jsou finance, respektive nedostatek financí. Na vině může být vysoká míra nezaměstnanosti v daném městě, okrese, nedokončené, či nedostatečné vzdělání. Vše však může jít ruku v ruce. Není však ani výjimkou, že muži berou prostituci, jako jistou formu přivýdělku, při kterém si navíc ještě „užijí“. A komu by se v dnešní době nehodila každá koruna? Zvláště, bereme-li v potaz neustálé zdražování, nejistotu v zaměstnání aj.

Gay prostituce - zákazníci

Vše je o nabídce a poptávce. Je-li poptávka, tak proč by nebyla nabídka? Nelze tedy případně jen odsuzovat a dívat se skrz prsty na gay prostituci, jako takovou. Kdyby o gay prostituci nebyl zájem, tak by bylo skutečně jen otázkou času, kdy by zcela vymizela. Ve skutečnosti však tomu tak není. Zájem je, a tak je také i** gay prostituce**.

Gay prostituce – důvody zákazníků

A když jsme se již dotkli důvodů prostitutů, tak stojí i za to se podívat, proč mají muži zájem o muže prostituty. Jedna věc je ta, že prostituti jsou mladší a mladší. Naopak zákazníky bývají převážně muži středního, ale i vyššího věku. A důvody? Nedostává se jím příležitosti uskutečnit svá sexuální přání. U prostituta naopak mohou naplnit veškeré své sexuální požadavky, které mohou být mnohdy i ne zrovna klasické, stereotypní. Může však jít také o nudu, nebo dokázání si své moci, nadřazenosti. Může jít i o jistou úchylku, nemoc, za kterou ani nemusí moci, ať už příčina pochází z dětství, z období dospívání aj.

Gay prostituce - bezpečnost

Ať už bychom pak vzali jednu, nebo druhou stranu, je daný „obchod“ vždy nejistý, a to z hlediska bezpečnosti. A bezpečností zde myslíme, jak pohlavně přenosné nemoci, tak život. Nejspíš si jen těžko bude prostitut, či zákazník do detailu prověřovat druhou stranu. Spíše zde půjde o první dojem, který jim může napovědět, co od druhé strany mohou očekávat. Jenže první dojem, může být značně zavádějící, klamavý. Za zvážení tedy stojí, zda vydělané peníze na jedné straně, či sexuální uspokojení, na straně druhé, stojí za to riziko, že se smrtelně nakazíte, nebo přijdete o to nejcennější, co máte, mnohem rychleji.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5499 (gaymagazin.cz#59)


Přidat komentář