Registrované partnerství

Zamilovat se může každý. Když vztah přeroste v lásku, pak již nestačí jen být spolu, oba partneři chtějí více. V případě lásky dvou mužů to může být i registrované partnerství. Víte, co registrované partnerství obnáší?

Co znamená registrované partnerství

Registrované partnerství znamená soužití dvou osob stejného pohlaví, tedy dvou mužů či žen, v trvalém svazku, do kterého vstupují zcela dobrovolně. Je výsledkem vztahu dvou lidí, kteří spolu chtějí žít a prožívat společně život. v České republice je možno uzavírat registrované partnerství od 1. 7. 2006.

Jak probíhá ztvrzení registrovaného partnerství

Registrované partnerství se uzavírá stejně jako klasická svatba na úřadu. Tedy může být uzavřeno na jakémkoli vhodném místě za přítomnosti matrikáře. Prohlášení před matrikářem, které partneři podepisují je formulováno takto: „ Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob, stejného pohlaví, které do společenství vstupují zcela dobrovolně a bez postranních úmyslů. Vzniká svobodným projevem vůle dvou osob stejného pohlaví.“ Toto prohlášení je nejprve vyřčeno ústně, a také ústně stvrzeno a poté je podepsáno v protokolu o** prohlášení a partnerství** je zapsáno do knihy registrovaného partnerství. Partnerům je pak vydán doklad o uzavření partnerství.

Výhody a povinnosti plynoucí z registrovaného partnerství

V České republice se na registrované partnerství pohlíží stejně jako na klasické manželství. Kromě výhod, které vznikají s uzavřením každého svazku, vznikají také povinnosti. K výhodám patří zejména možnost dědictví majetku i živnosti, možnost společného majetku, zastupování v běžných záležitostech, podávání informací o zdravotním stavu partnera, partneři jsou automaticky chápání jako osoby blízké. K** povinnostem** patří zejména vyživovací povinnost, kdy je dokonce možné, že v případě skončení partnerství může jednomu z partnerů vniknout vyživovací povinnost vůči tomu druhému.

Co musíte splňovat pro uzavření registrovaného partnerství

Alespoň jeden z partnerů musí být občanem České republiky. Oba partneři musí být plnoletí, způsobilí k právním úkonům a svobodní.

Jaké jsou zapotřebí doklady?

Předložit musíte každý svůj rodný list, občanský průkaz nebo cestovní pas, výpis z údajů evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a výpis o rodinném stavu nebo partnerství. Pokud byl jeden z partnerů nebo oba již sezdáni, pak je nutný také doklad o zániku předchozího partnerství. Ke všem těmto dokladům je pak nutné doložit vyplněný dotazník k registrovanému partnerství.

Kolik stojí registrované partnerství?

Bude-li obřad na úřadě a v určený den pro svatby, pak nezaplatíte žádný poplatek. Pokud zvolíte jiný den, nebo budete chtít oddat jinde, například na zámku, nebo v kapli, pak zaplatíte poplatek od 1000 do až 10 000 korun. Záleží na výběru místa. Budete-li si brát cizince, pak zaplatíte poplatek 2000 korun. Bude-li nutné vystavit poplatek o právní způsobilosti, pak zaplatíte 500 korun.

Registrované partnerství a občanský průkaz

V nových občanských průkazech není povinnost uvádět váš stav. Pokud si to však přejete, pak si můžete nechat zapsat do kolonky stav partnerství, a v případě jeho zániku zaniklé partnerství.

Registrované partnerství a změna příjmení

Chcete-li nést společné příjmení, pak ten, který přijme nové, podává žádost pro změnu příjmení. Žádost je nutné podat na matričním úřadě, pod který partner, který chce přijmout nové příjmení, patří.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5502 (gaymagazin.cz#73)


Přidat komentář