Vztah - jak o něj pečovat

Některý vztah skončí ještě dříve, než vůbec začne a má šanci se zahnízdit. Mnozí vynaloží veškerou možnou invenci v období svádění, prvních týdnů, měsíců chození. Když už je vztah jistý, poleví ve svém úsilí a snažení.

Žádný vztah však není jistý. Řada z nás mnohdy vlastně nezná sama sebe, a což teprve druhého jedince? Nebo můžete snad říci, že víte na 100%, co dělá Váš protějšek, když s Vámi není? Jste si jisti pevných základů Vašeho vztahu, které se nezachvějí, ani při sebevětším zemětřesení? Myslíte, že vztah vyžaduje pozornost, péči jen na svém počátku, a pak již jen bude sám plynout? Plynout může, o tom není pochyb. Otázkou pak zůstává, jak dlouhá jeho plavba bude, a kam vůbec dopluje.

Na začátku velká láska, na konci hádka

Že život není krásná pohádka, ale Vám by se to tak líbilo? Minimálně však počátek vztahu je krásný jako pohádka, a to nehledě na věk milenců. Láska opravdu může kvést v každém věku. Ovšem, tak jako květy vonných květin potřebují vláhu a výživu, tak i květy lásky potřebují něhu a péči. Nedostává-li se něha, péče, pak krásná pohádka může také skončit. V pohádce je příznak jejího skončení vlastně počátkem vyvrcholení lásky, kdy pak spolu bude dvojice žít šťastně a spokojeně, až do smrti.

Životní zkouška v podobě výzvy

Ovšem v reálném životě je skončení vztahu skutečným koncem, který jde navíc často ruku v ruce s nepříjemnými hádkami, slovním ubližováním, ponižováním apod. Těšíte se z déletrvajícího vztahu? Máte pak očekávat, třást se, že vztah může za chvíli stát před životními zkouškami? Životní zkoušku můžete brát jako výzvu, která nemusí rozhodně skončit debaklem, kdy by Vás pak čekal nepříjemný konec. Chce to jen znát pár „triků“, pravidel, které Vám pomohou vztah nejen udržet, ale těšit se z jeho příjemné roviny.

Neoklešťujte vztah limity

Proč řada párů spolu spíše chodí, a do partnerského soužití úředně potvrzeného se již tolik nehrnou? Jedním z důvodů, a to poměrně oprávněných je, že jeden, či oba dva partneři mají pocit, že mají právo na toho druhého, vlastnické právo. A vlastnické právo se například projevuje omezováním koníčků, zálib. To, co začíná poměrně nevinně, pomalu začne nabývat větších rozměrů. Ve svazku bývá povětšinou vždy jeden, který má v určitém měřítku na vrch. Může zkoušet, kam až bude moci zajít se svými požadavky. Druhý z partnerů může vědomě cítit, vnímat, co se děje. Z důvodu zachování klidu, pak ve své podstatě „plní“, co mu je povoleno. Vztah, má-li fungovat bez větších hádek, sporů, konfliktů, potřebuje rovnováhu na obou stranách. Je-li na jedné straně převaha, a to dlouhodobě, je jen otázkou času, kdy některá „ozubená kolečka“ nezapadnou do celého soukolí.

Nátlak a síla moc vztahu neprospějí

Když to nejde silou, jde to ještě větší silou? Rčení, které může v řadě věcí fungovat, ne však ve vztahu, jde-li Vám ovšem o poklidné soužití s protějškem. Sílu můžete použít, ne však fyzickou, či ve formě psychologického nátlaku. Můžete však využít svoji vnitřní sílu, která je mnohdy důležitá v rámci tolerance a trpělivosti. Každý z nás je jiný, a i kdybychom si to přáli, tak náš protějšek nemusí být natolik ideální a dokonalý. Dokonalost však svým způsobem neexistuje. Dokonalost je usídlena v nás, našich představách a očekáváních. Možná, že se Vám jednou, či několikrát podaří nátlakem Váš protějšek nasměrovat tam, kam chcete. Jakou radost však z toho budete mít? A je Vám jedno, jak se k tomu protějšek doopravdy staví, i když s Vámi bude souhlasit? Souhlas totiž může být jen naoko, aby byl klid. Nebylo by mnohem lepší vsadit na taktiku, která přinese uspokojení Vám samotnými i protějšku? Zdravý rozum je základ.

Citové vydírání

Hraní na city, může být jistou taktikou, ale určitě ne zrovna tou nejideálnější. Hraní na city, či přímo citové vydírání, může Váš vztah dostat do nepříjemných rovin. Určitou dobu to může fungovat, ale rozhodně ne na dlouho. Emoce, jako takové jsou příznačné pro něžné pohlaví. To však ještě neznamená, že muži snad nejsou schopni citů, emocí. Jsou, jen s tím rozdílem, že když již bude výbuch, tak bude stát za to. Citové vydírání v žádném vztahu, který není jen úletem, nepřinese výhody. Výhody mohou plynout tomu, kdy vydírá. Ovšem sám vnitřně se nemusí cítit spokojeně, i když dosáhne svého.

Nestavte se do role chudinky

S citovým vydíráním velmi úzce souvisí i neustálé fňukání, přílišné sklopení hlavy apod. Život není procházkou růžovým sadem, tedy alespoň ne stále. Chcete-li v životě uspět, a to po profesní, ale osobní stránce, pak je třeba umět čelit kritice, umět ji přijímat, a správně na ni reagovat, správně ji přebrat, a poučit se. Pokud Vás bude protějšek za něco kritizovat, a Vy se budete stavět do ukřivděné pozice, či se Vám hned zalesknou, zaplní oči slzami, můžete si sami přidělit nálepku chudinky. Chcete však skutečně být tím slabším jedincem, u kterého se musí počítat, že je „křehkým zbožím“? Jenže, jak již to tak bývá, ne každý křehké zboží respektuje, a zachází s ním stejně, ať je křehké, či nikoliv.

Vyhněte se žárlení

Druhým extrémem je naopak řešení věcí, které Vám nejdou zrovna pod nos emočním výbuchem hněvu, zlosti, či žárlivosti. Pokud bychom se zastavili u žárlivosti, tak ta nejeden vztah s „úspěchem“ dovedla až do konce, respektive do rozchodu. Žárlení může být nenápadné, kdy se žárlivý partner vnitřně užírá, ale navenek prakticky nic nedá znát. Žárlení však může gradovat, a může se vyvinout až v paranoidní žárlivost, kdy žárlivý partner prohlíží druhému osobní věci, hledá, čeho by se chytl, aby ho s „vítězoslavným“ úsměvem usvědčil. Žárlivost jde ruku v ruce s otázkami typu, kdy se dotyčný vrátí, s kým tam bude, s kým mluvil, proč s ním mluvil apod. V podstatě otázky, které zavání vyšetřováním.

Vyhněte se scénám

Žárlení se málokdy vyhne výše uvedeným emočním výbuchům, a to v podobě méně, či více hlasitých scén, kdy protějšek zvýšíte hlas, či dokonce řvete, ječíte. Scény se však nemusí týkat jen oblasti žárlení. Dělat scény můžete prakticky kvůli čemukoliv, co Vám zrovna „nevoní“, nelíbí se. Je však skutečně nutné, abyste vše řešili hysterickým, ukvapeným způsobem? Myslíte, že cesta, kudy byste se ubírali, by Vás zavedla na cestu plnou růží, nebo spíše trní a kamení?

I konfliktní situace se dají řešit slušně

I když jsou mnohdy konfliktní situace nevyhnutelné, a často nepříjemné, je dobré se vždy pokusit o slušnost, soudnost, místo scén, které Vám samotným mohou velmi ublížit. Jedna scéna Vám může projít, a může být přisouzena špatnému zdravotnímu stavu, těžkému pracovnímu dni apod. Ovšem, pokud se přehlídka scén opakuje, pak může také protějšek začít zvažovat, zda ho vůbec takový vztah naplňuje, a chce v něm dále setrvávat. Jen těžko se v takovém prostředí, kde je na něj ječeno, může cítit, skutečně, jako doma.

Urážlivost ve vztahu

S výše uvedeným úzce souvisí i otázka urážení se. Jak snášíte kritiku, a především pak máme na mysli oprávněnou kritiku? Urazíte se, a odejdete dotčeni, nebo ji přijmete? Kritika může být pro Vás a celkově Váš vzájemný vztah přínosem. Kritika, i když může být hlasitá, totiž řekne, co se druhému nelíbí. A na Vás pak bude reagovat, oponovat, či souhlasit. Jen tak se urazit je poměrně to nejjednodušší, ale také samo o sobě vypovídající. Uražením naznačujete, že o daném nechcete diskutovat, a že si stojíte za svým, stůj co stůj. Ne vždy však všichni máme pravdu. A přiznat chybu chce odvahu a odhodlání. Podaří-li se Vám to, pak máte dobře nakročeno.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5510 (gaymagazin.cz#104)


Přidat komentář