Ženatý gay

Přestože být homosexuálem není dnes nic až tak zvláštního nebo divného, stále existuje spousta mužů, kteří svou orientaci tají. Přitom v České republice je tolerance vůči homosexuálům vysoká, o čemž svědčí i možnost uzavírání registrovaných partnerství.

Proč gayové uzavírají sňatky se ženami?

Česká republika patří k jedné ze zemí, kde mohou homosexuální páry uzavírat manželství. Popravdě na tom dnes už ani není nic zvláštního. Homosexualita už není takovým společenským tabu jako například před dvaceti, třiceti lety. K homosexualitě se otevřeně hlásí celebrity, politici i vysoce postavení lidé. Přesto se někteří homosexuální muži rozhodnou** uzavřít manželství s ženou**, a to aniž by o tom dotyčná měla tušení. Jaké důvody je k tomu mohou vést?

Homosexualita a společenské postavení

Přestože jsme zmínili, že i mediálně známí lidé vystupují veřejně se svou orientací, jsou zde tací, kteří právě kvůli svému postavení homosexualitu tají. Může jít o ředitele firem, prestižní podnikatele apod., kteří často navštěvují společenské akce v podobě charitativních večírků, banketů, plesů apod. Od takovéhoto muže se očekává, že bude mít po svém boku reprezentativní polovičku - to znamená pohlednou manželku.

Homosexualita a rodina

Ne všichni lidé dokáží být k homosexuálům tolerantní, dokonce ani pokud se jedná o člena rodiny. Mnoho** ženatých homosexuálů** například vyrůstalo v rodině, kde jim byla od raného dětství vštěpována myšlenka, že homosexualita je něco špatného. Někteří rodiče jsou dokonce schopni svým dětem naznačovat, že homosexuální lidé nemají u nich v domě místo. Takto deptané děti pak v budoucnu mohou mít strach přiznat se ke své homosexuální orientaci a pro jistotu se v dospělosti ožení.

Homosexualita a náboženství

Pokud dotyčný vyrůstá v rodině, která je silně křesťansky založena, rovněž může v případě své orientace tvrdě narazit. Křesťanství, to je sňatek v kostele a děti, jež z manželství časem vzejdou. V rámci svého náboženského vyznání se k tomuto vzoru pravého a bohem posvěceného manželství přikloní. V tomto duchu totiž byli vychováváni. Ovšem skutečné touhy nejdou skrývat donekonečna a ve výsledku bude dotyčný nejen citově ubližovat sám sobě, ale také své polovičce, která nemá o ničem ani tušení.

Touha gayů po vlastních dětech

Velmi častým důvodem pro vstup homosexuálního muže do manželství, je touha** po vlastních dětech**. Pozor, pokud jsou součástí tohoto citově zamotaného vztahu také děti, o to horší je poté rozchod, jakmile pravda vyjde najevo. Nebude ublíženo pouze manželce, ale také dětem, které najednou nebudou mít svého tátu doma.

Uvědomění si homosexuální orientace v pozdějším věku

V oblasti vztahů, citů a tužeb je možné téměř všechno. Proto se také může stát, že ve své době se muž skutečně ženil z lásky. V pozdějším věku ale najednou zjistil, že jej přitahují osoby stejného pohlaví.

Zjištění ženy, že její manžel je gay

Ve většině případů vyjde pravda o homosexuální orientaci muže nakonec najevo. Buď muž nevydrží vnitřní tlak a vše řekne, nebo pojme podezření manželka. Muži si také často najdou milence, protože srdci a sexuálním touhám zkrátka nejde poručit. Proto je lepší se do takovýchto ošemetných vztahů a především manželství nepouštět. Ublížíte tím nejen sami sobě, ale také ženě, která s Vámi strávila několik let svého života, aby nakonec zjistila, že vlastně nikdy nebyla pro vás TA PRAVÁ.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5519 (gaymagazin.cz#138)


Přidat komentář