Erotické SMS

Rychle jsme si zvykli na používání mobilu, díky kterému můžeme být k zastižení 24hodin denně. Mobil se stal i naší alternativou pro zasílání zpráv, obrázků, videí, a to včetně milostných. Může se však lehce stát, že zprávu omylem zašleme někomu jinému.

Stačí opravdu malý přehmat, a v rychlosti, nepozornosti, určenou zprávu Vašemu partnerovi, zašlete zcela jiné osobě. Navíc se může přihodit, že erotická zpráva, obrázek, či video s Vaším striptýzem apod. doputuje k jedinci, který si dané vyloží jako výzvu, které se hned chopí. A co pokud by se stalo, že onou osobou by byl Váš nadřízený? Takový přehmat by se také mohl negativně odrazit na Vaší kariéře. Na druhou stranu, erotické SMS jsou skvělou předehrou, kterou můžete druhého navnadit na večerní milostné radovánky. Erotické SMS jsou návnadou, na kterou se může Váš partner chytit. Jsou i jistým způsobem, jak druhého svádět, probouzet v něm vášeň. Bude pak čistě na Vás, kam až budete chtít zajít. Erotickými SMS si můžete vzájemně ukrátit čas, než se s protějškem střetnete, ať už je od Vás pár nebo stovky kilometrů vzdálen.

SMS zprávy nahrazující klasické milostné dopisy

Muži obecně nejsou moc „na papíry“ na administrativu, sepisování apod. Povětšinou se pak muži rozepíší, když jim o něco jde. Pokud chce muž partnera dostat na svoji stranu, zaujmout ho, pak může volit právě e-mail, kde se vypíše ze svých citů, pronikne k protějšku přes líbivá slova. Jakmile však muž pocítí, že již partnera získal na svoji stranu, pak jeho četnost e-mailů pomalu začne slábnout, stejně tak, jako délka jejich obsahu. Muži potřebují jednat přímo, rychle, jasně. A k tomu jim plně postačí textovky. Cíleně zamířená věta, či dvě pak mužovi plně postačí, aby v protějšku stále udržel touhu, zamilovanost.

Posílání erotických SMS zpráv

Nejeden muž by mohl psát romány i poté, co je počáteční fáze zamilovanosti pomalu opouští. I přesto, že jsou SMS zprávy určené spíše pro krátké vzkazy, texty, ničemu to nebrání, aby muž poslal zprávu, která bude složena třeba z pěti, či více jednotlivých zpráv. E-mail je sice možný, ale přeci jen u něho není jistota, že si ho dotyčná osoba přečte v moment, jak se mu objeví v doručené složce. To, u SMS zprávy je větší pravděpodobnost, že vzápětí po tom, co ji muž zašle, bude přečtena. Nejen ženy jsou citově založené, a potřebují své rozpoložení ventilovat ven.I muži mají pocit, že kdyby to neučinili, tak by se jejich protějšek vlastně nedozvěděl, čím nyní prochází, co vnímají, co k němu cítí v daný moment apod.

Flirtování přes SMS zprávy

Flirtovat se dá nejen z očí do očí. Flirtovat můžeme také, když s někým hovoříme po telefonu. Flirt se však objevuje i v e-mailem a SMS zprávách. Jak na nevěru, tak na flirtování se mohou jedinci dívat různě. Zatímco někdo považuje za nevěru již to, když se na sebe dva usmějí, další až při samotné souloži. A u míry flirtu je to obdobné. Ti, kteří se uchylují k flirtování přes e-mail, SMS zprávy, mohou mít pocit, že se jedná o flirt nevinný, ze kterého mohou v případě nutnosti vycouvat. Zatímco, kdyby flirtovali tváří tvář, tak i jejich pohledy, gesta, mohou být více než výmluvná. A tak SMS zprávy jsou stále častěji zdrojem dvojsmyslů, flirtu, který může druhému napovědět, ale také ho nechat v potřebném napětí. Pokud by se pak stalo, že druhému bude onen nevinný flirt nepříjemný, velmi snadno se z něj protistrana tzv. vykroutí. Gesta, výraz tváře, tón hlasu totiž jedince nezradí. Snadno tedy uvede věc na správnou míru, respektive očekávanou míru.

Virtuální svádění přes SMS zprávy

Již výše jsme uvedli, že muži se spíše přiklání k akci, přímému jednání, než aby chodili tzv. kolem horké kaše. I tak si však muži rádi hrají se slovíčky, dráždí jimi svého vyvoleného, či kamaráda. Traduje se, že muži jsou vlastně dětmi, a to zvláště, jak stárnou, protože jsou hračičky, tak v tomto případě je mobil jejich hračkou v plné míře. Muži se o mobil zajímají z důvodu vychytané techniky, množství funkcí. Ženy se spíše přiklání k jeho vzhledu, a povětšinou jim pak plně postačí, že mohou posílat zprávy, obrázky, videa. Jejich hry se sváděním, flirtováním mohou začít. Muži, pokud je protějšek zajímá, považují ho za případnou kořist, či již s dotyčným chodí, se rádi k erotickým hrám přidají, a pošlou protějšku odvetu v podobě provokativní SMS zprávy. Mezi jedinci se tak započne dvojhra, která není podmíněna vítězstvím. To, kdy předávání zpráv skončí, závisí plně na zájmu jednoho, či druhého, ale také na dalších podmínkách.

Omylem zaslaná erotická SMS zpráva jinému příjemci

U klasického dopis je zcela nepravděpodobné, že byste ji poslali někomu jinému. Zato u e-mailu, ale také SMS zpráv se již pravděpodobnost mnohonásobně zvětšuje. Důvodem může být náš spěch, neopatrnost, zamyšlenost, nesoustředěnost, přehmat apod. Je-li obsah zprávy neškodný, nikoho známého neurážející, nezesměšňující apod., pak se v podstatě nic tak hrozného neděje. Stačí se jen v další zprávě omluvit, že daná zpráva byla určena jinému jedinci. Jenže ne vždy využíváme e-mail, SMS zprávy k nevinným zprávám, které sdělují, jak jsme se měli, kde se sejdeme, co chceme apod. E-mail i SMS zprávy jsou pojítkem mezi milenci, kdy si sdělují své city, hovoří o předešlé noci aj. Eroticky laděná zpráva, která omylem doputuje k jiné osobě, může způsobit poprask. Bude pak hodně záležet na tom, jak se k věci postaví osoba, která zprávu omylem dostala.

Záměrně poslaná erotická SMS určená jinému příjemci

Již jsme uvedli, že SMS zprávy mohou do jisté míry pomoci jedinci ve fázi svádění. Pokud si jedinec řekněme netroufá vybranou osobu oslovit napřímo, tváří tvář, tak mu může skvěle pomoci například SMS zpráva. V tomto případě si však zahraje takovou hru, kdy sestaví cíleně zaměřenou erotickou SMS zprávu, a jakoby ji omylem pošle vybrané osobě. Podle toho, co ve správě jedinec uvede, může v osobě vzbudit zájem, touhu apod. Po zaslané SMS zprávě pak bude vyčkávat, zda se osoba „chytne“, a odpoví mu, či ne. I samotná odpověď, jak bude laděná, může jedinci napovědět, jak se osoba k němu staví, jaký má smysl pro humor atp. Ať už odpověď přijde, či nikoliv, jedinec po určité době zašle omluvnou zprávu, a opět bude vyčkávat, zda obdrží odpověď. Jeho pokus se nemusí zdařit. Jedinec však může být i úspěšný, kdy si pak s osobou vymění několik zpráv, a třeba následující den se opětovně zkontaktují. Záměrně poslaná SMS zpráva určená jinému adresátovi se tak může stát skvělým způsobem, jak se seznámit. Pokud by seznámení nevyšlo, tak ono ztrapnění se nebude tak velké, jako kdyby jedinec dostal košem tváří tvář.

SMS zpráva s erotickou přílohou

Ve svádění, či při seznamování může jedinec přitvrdit i tím, že pošle spolu se SMS zprávou také akt svého těla. I v tomto případě může jedinec zaslat textovku s obrázkem svému protějšku, ale také vybrané osobě, se kterou se chce seznámit. Pokud jedinec jakoby omylem poslal například akt svých intimních partií muži svých snů, která o něm neví, tak spíše může čekat negativní reakci. Něco jiného by však bylo, kdyby byl v eroticky laděné pozici, z části zahalený. Jde také o to, jakou reakci chce jedinec v druhém vyvolat, zda ho chce příjemně navnadit, nebo snad šokovat. SMS zprávy s erotickou přílohou jsou již více adresné, a pokud by se stalo, že by taková zpráva doputovala k jinému příjemci, ale ne záměrně, pak by se mohl odesílající cítit značně trapně. Opatrnost je tedy rozhodně na místě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5549 (gaymagazin.cz#155)


Přidat komentář