Kamasútra pro gaye

Nejen heterosexuálové, ale i gayové se chtějí inspirovat v oblasti sexuálních poloh, kterými by si okořenili svůj sexuální život. A kde jinde hledat inspiraci než v kamasútře, která je určená přímo gayům?

Co je kamasútra?

Kamasútra je mnohem víc, než znázornění různých pozic při erotickém aktu. Pro člověka by měla kamasútra představovat mnohem více. Vyjadřuje se totiž ke všem hlavním tématům ve vztazích. Kamasútra je vždy kulturně i společensky podmíněna místem, kde vznikla, ale přesto to všechno je nadčasová a neznamená to, že by pro současnou společnost byla již nic neříkající. Ba naopak. Každý člověk v ní najde přesně to, co hledá. Kamasútra představuje zdroj inspirace pro všechny, kteří chtějí být dobrými milenci, kteří chtějí porozumět svému i partnerovu tělu, kteří se chtějí vzájemně poznat.

Co najdete v kamasútře?

Kamasútra je kniha o umění milování. Jsou v ní znázorněny sexuální polohy, najdete v ní tantrické masáže, dozvíte se, jak nacvičit prodloužení orgasmu a tím i celého požitku z milování. Kamasútra je o psychologii milování a vztahů. Každý, kdo má rád sex, kdo se mu nebrání a rád si jej vychutnává, jistě najde v kamasútře zalíbení. Při vyslovení slova kamasútra si každý hned vybaví znázorněné erotické polohy. Někteří tyto polohy rádi vyzkoušejí, jiní se pouze inspirují, a někteří si se zájmem prohlédnou obrázky, na kterých jsou vyobrazené milostné dvojice. Každý si v této knize najde to svoje. Kamasútra není jen o milostných polohách. Její podtitul zní – Poučení o lásce nebo Poučení o rozkoši. Záleží na tom, kdo knihu překládá. Co je však oním poučením, o kterém se v nadpisu knihy hovoří?

Historie kamasútry

Kamasútra vznikla v období mezi 1. až 6. stoletím našeho letopočtu. V této době postupně docházelo k rozvoji staroindické kultury. Jde o období, kdy docházelo k rozkvětu tantrického vnímání světa. Kamasútra je zkrátka dílem této doby, jde o velkou vzácnost a cennost. Je výsledkem mnoha zkušeností.

Kamasútra pro gaye

Stejně jako jsou v kamasútře vyobrazeny milenecké dvojice, vždy tedy muž a žena, existuje i** pro gaye kamasútra**, kterou se můžou inspirovat a tou je kamasútra, která je určena přímo pro gaye. V této knize jsou vyobrazeny také milenecké dvojice, obě mužského pohlaví. Nahlédnutí do intimního života homosexuálů je pro mnohé i heterosexuály velmi zajímavé a lákavé. Kdo není zvědavý, jaké polohy se homosexuálům nabízejí? Samozřejmě jsou mezi námi i takoví, které tato kniha možná popudí, ale podstatné je to, že jak již sám název napovídá, není tato kniha určena primárně zvědavcům, ale homosexuálům, kteří by také rádi obohatili svůj sexuální život. Kamasútra pro gay je volnou inspirací staroindické knihy o sexualitě.

Proč byla kamasútra pro gaye vydána?

Iniciátoři vydání Kamasútry pro gaye jsou přesvědčení, že se jedná o velmi netradiční, ale velmi užitečný krok. Jistě i oni počítali s tím, že ne všem může být tato kniha po vůli, že se na ni lidé nemusí tvářit mile, ale je to kniha, která mi inspirovat** homosexuály v mileneckém životě,** která jim může ukázat cestu, kterou se dát, která je naučí milostnému životu, otevře jim oči ve volbě sexuálních poloh, a která jim také ulehčí o homosexuálním vztahu mluvit. I homosexuálové chtějí nasbírat zkušenosti, než se pustí do světa erotiky a sexu. I homosexuálové si chtějí prohlédnout netradiční vyobrazení sexuálních poloh, ovšem v podání, které se jim líbí a které je vzrušuje. Kamasútra pro gaye je navíc kniha, která může inspirovat nejen muže, ale i ženy. Jde o knihu svobodnou, která nic nepředstírá a která zkrátka vychází z obyčejného lidského zájmu o to, jak se naučit milovat.

Co se píše v Kamasútře pro gaye

Kamasútra pro gaye neznázorňuje pouze sexuální polohy, které můžou sexuální život homosexuálů obohatit, ale člověk se z ní dozví i mnoho zajímavého, díky čemuž dokáže partnerovi lépe porozumět a najde v ní otázky na mnoho odpovědí ze sexuálního života. Např. jsou v knize popsány odlišené vzhledy penisů, jak se liší obřezané penisy od neobřezaných, jakých tvarů můžou penisy být, jakých barev, délek, šířek, atd. Všechny texty, které se v knize Kamasútra pro gaye vyskytují, jsou doprovázeny historickými kresbami staré Indie, Číny, Řecka a Říma. Knihu zdobí i grafiky z dnešní doby. V kamasútře jsou popsány jednotlivé sexuální polohy. Autor vždy polohu pojmenuje a vytvoří návod, jak ji zrealizovat. Jde o to inspirovat čtenáře, aby se nebáli jednotlivé sexuální polohy vyzkoušet, aby věděli, jak na to, a aby všem popiskům rozuměli.

Jak chápou kamasútru samotní gayové?

Je až s podivem, že lidé si gaye vždy představují pouze skrze sexualitu. V naprosté většině případů opomíjí jejich citový život. Gayové jsou přitom občané se všemi právy a povinnostmi, stejně jako lidé heterosexuálně zaměření. A k tomu, aby měli všechna práva a povinnosti, patří i jejich intimní život. Kamasútru pro gaye chápou homosexuálové jako návod, jak se k sobě chovat, aby vytvořili plnohodnotnou a harmonickou dvojici, a aby byl tedy jejich život po boku milovaného člověka snazší. Kamasútra pro gaye obsahuje navíc i důležité informace, jak se chránit před** pohlavními chorobami** a proti AIDS.

Popis knihy

Z kamasútry, která je určená gayům, čtenář přebírá vše, co je vlastní lidské podstatě. Dozví se zde vše o lásce, o sexu i o** pohlavním uspokojení**. Kamasútra pro gaye je naprosto jedinečná a originální publikace, která homosexuální páry provede jejich sexuálním životem. V této knize se dočtete, jak provozovat a zdokonalovat milostné sexuální praktiky mezi muži. Cílem je, aby muži při provozování milostného aktu potlačili všechny pocity viny, studu nebo dokonce až sebenenávisti, jejichž zbytky můžou v duši homosexuála být. Mnoho gayů má ze svého sexuálního jednání špatné pocity, které ho ovládají. Cílem Kamasútry pro gaye je, aby se muži od těchto zbytečně nepříjemných pocitů oprostili. Kamasútra muže povzbuzuje, aby se více vzájemně poznali pomocí lásky a náklonnosti, kterou si vzájemně projevují. Tato kniha podporuje lásku mezi muži, sex, jejich citlivost a sexuální hry. Důležité je, aby se partneři vzájemně respektovali, aby k sobě zachovali úctu, a aby se zdokonalili v sexuálních praktikách. Díky tomu můžou nalézt i životní štěstí. Tato kniha, která v sobě zahrnuje nejvybranější způsoby milování, zůstává stále trvalou inspirací milostného života mužů.

Závěrem

Tato publikace by rozhodně neměla chybět v žádné knihovně mužů zaměřených homosexuálně. Pomůže jim lépe poznat sami sebe, pochopit smysl jejich jednání, naučí je chápat a porozumět svým pocitům, projevům a lásce k druhému. Navíc se z nich stanou neobyčejní milenci, kteří si poradí v každé situaci, a kteří dokonale uspokojí svého partnera.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5543 (gaymagazin.cz#118)


Přidat komentář